قهرمانی وین تون - دور 5 از هفته 1 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

3,295
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال‌ کننده
اسب وین تون با چابکسواری محمد خوجملی و مالکیت دانیال گلی زاده و دکتر شاداب شعیعی توانست در دور 5 هفته 1 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های شین تیا و دیو به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.2 هزار دنبال کننده
pixel