06- تغییر سایز تصویر در فتوشاپ (از سایت رسمی ادوبی)

341

۰۶- تغییر سایز تصویر در فتوشاپ ( به فارسی ) .................... ®منبع : سایت رسمی ادوبی Adobe Help Center .................... ترجمه و صدا گذاری فارسی توسط™️ . : http://www.AdobeSchool.ir .................... لینک فایلهای این تمرین: http://bit.ly/2SUS4jD