رگ خواب - همایون شجریان

2,292

خانه فرهنگ خیام تقدیم می کند. رگ خواب /شاعر: مولانا /خواننده: همایون شجریان /انیماتور: آنی بابومیان /سناریو: عرفان پورمحمدی /عکس: نجمه شیرازی(استودیو آس) / "اینجا زندگی با تمام زیبایی جریان دارد" خانه فرهنگ خیام:۲۲۰۴۳۱۲۷_۲۲۰۴۷۳۴۲ آدرس:خیابان فرشته، خیابان تختی، نبش بن بست لاله