هفت دقیقه سراسر حیرت. اثبات نظریه قرآن درمورد جنین شناس

236

کلیپی که کالج همپشایر آمریکا پیرامون معجزه آسا بودن قرآن کریم در موضوع "جنین شناسی" منتشر کرده است و برای اولین بار در فضای مجازی منتشر میشود .

بهونه
بهونه 53 دنبال کننده