آموزش حسابداری بازار کار - انواع تنخواه گردان در حسابداری

613
تنخواه گردان در حسابداری به دو روش ثابت و متغیر میباشد که در این فیلم نسبت به تعریف و توضیح آن پرداخته می شود
شنای پروانه
%96
کارگردان: محمد کارت مدت زمان: دو ساعت
شنای پروانه
pixel