آتش سوزی در بزرگترین انستیتوی تولید واکسن کرونا در هند

119
119 بازدید
اشتراک گذاری
پنج نفر در آتش سوزی در مجتمع موسسه سرم هند، بزرگترین انستیتوی تولید واکسن کرونا در هند کشته شدند.
pixel