عثمان هورامی ( کاله به ی کالی )

7,173
گورانی چه پی ماموستا عثمان هه ورامی
آقازاده - قسمت 6 (ششم)
%93
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 58 دقیقه
آقازاده - قسمت 6 (ششم)
pixel