آماده سازی بونسای و ساکولنت برای پاییز - علیرضا خورشیدی

3,988
3,988 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

فیلم آموزشی روش های مقدماتی برای آماده سازی بونسای ها و انواع ساکولنت ها برای فصل پاییز و جلوگیری از آسیب رسیدن به درختچه ها و بن سای ها در فصل پاییز و زمستان موسسه بونسای ایرانی - استاد علیرضا خورشیدی