حضور بازیگر رزمنده در باهمستان

603

روز جمعه 2 مهرماه، باهمستان میزبان مالک سراج از بازیگران رزمنده بود. سراج که جانباز نیز می باشد در آزادسازی خرمشهر هم حضور داشته و برادرش نیز در راه ایران شهید شده است.