آموزش اصلاح فرم تمرین ددلیفت

238

IMPROVE YOUR DEADLIFT with Pelvic Hip Tilt Correction (Guys from MoveU)

فیتنس
فیتنس 1.5 هزار دنبال کننده