مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: متعهد به گفتگو با شرکای اجتماعی هستیم

345
345 بازدید
اشتراک گذاری
با وجود برخی مشکلات و کاستی ها وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نگران کننده نیست / متعهد به گفتگو با شرکای اجتماعی هستیم
pixel