لیگ هفته دوم نیم فصل دوم تیم باهنر تیم چمران

50

لیگ صادقیه هفته دوم نیم فصل دوم مسابقه【"تیم باهنر"-"تیم چمران"】چهار شنبه ، ۹۷/۱۱/۲۴ (زنگ ناهار) داوران: آقای امین زاده،اخوان