تکنیک های جلوگیری از نشت مایعات

139
HSE Awards 226 دنبال‌ کننده
139 بازدید
اشتراک گذاری
نشت مایعات در کارگاه ها میتواند باعث انفجار، آتش سوزی و آسیب های جانی به کارکنان در محل کار شود.
HSE Awards 226 دنبال کننده
pixel