ارتودنسی دو مرحله ای دیپ بایت | دکتر داودیان

898

دیپ بایت شدید، از مشکل ترین درمان های ارتودنسی است. در مورد این کیس، درمان در دو مرحله انجام شده است. ارتودنسی در سن مناسب می تواند از درمان های پیچیده احتمالی در سنین بالا پیشگیری نماید. www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com