تست شبیه سازی لباس - مارلیک استودیو

794

چند تست اولیه از مراحل شبیه سازی لباس کاراکتر های انیمیشن متوقف شده "زندگی و شهادت وحید رزاقی" که توسط آقای معین امیدی در نرم افزار Marvelous designer طراحی و اجرا شد. بهمن 1395 - گیلان- رشت

pixel