اونجرز علیه تانوس

166
کیان استاپ موشن
کیان استاپ موشن 25 دنبال‌ کننده

استاپ موشن بخش نهایی اونجرز۲ را ساختم این بخش تانوس علیه مارول است. تمام قهرمانان اونجرز با تانوس می‌جنگند