آموزش درست کردن چوب و رزین اپوکسی

4,450

Clear epoxy with L.E.D. Lamp Dimensions 33cm by 20cm, 3cm thickness Made of popler wood, clear epoxy, black epoxy bacground and moss. This is going to be a series product in our company. Price is 110€

ایران قنوات ماهشهر

ایران قنوات ماهشهر

9 ماه پیش
از ویدیو های من بازدید کنید . ساخت انواع کارهای ترکیبی با رزین اپوکسی