اجرای صحیح حرکت کرانچ توپ تمرین

707

توضیحات انجام حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/exercise-ball-crunch

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده