اخذ اقامت لیتوانی - اتحادیه اروپا در دو ماه www.pbc.lt

1,211
اخذ اقامت لیتوانی - اتحادیه اروپا در ۲ ماه ۱- ثبت نمایندگی شرکت در لیتوانی و اخذ اقامت اتحادیه اروپا ۲- ثبت شرکت در لیتوانی٬استخدام سه کارمند محلی و سپس اخذ اقامت اتحادیه اروپا ۳- اخذ اقامت برای دو تا پنج سهامدار در یک شرکت لیتوانیایی با مالکیت صددرصد(بهترین گزینه برای اتباع ایرانی) جهت اطلاعات بیشتر فرم دریافت کاتالوگ رایگان را تکمیل نمایید: http://www.pbc.lt/catalog/
pixel