جلسه 6: آموزش کامنت ها در وردپرس

103

جلسه ششم از مجموعه جلسات آموزش وردپرس، در مورد آموزش کامنت ها در وردپرس می باشد. در این جلسه آموزشی، ابتدا به بررسی کار با دیدگاه های پیش فرض پوسته در وردپرس پرداخته می شود و کار با افزونه های پیشرفته کامنت در وردپرس را انجام می دهیم د و در انتهای این جلسه آموزشی مدیریت افزونه کامنت ها ارائه می گردد.جهت مشاهده جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/GUl2D را نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.