میخام زرتشتی شم! (نقد زرتشت) | علی صفدری

722
میخام زرتشتی شم؟! :: پاسخ به سوالات کسانی است که مجذوب آیین زرتشت شده اند و هنوز پیرامون آن تحقیق و مطالعه نکرده اند. اگر کسی را با این وضعیت می شناسید، به دیدن این پنج دقیقه دعوتش کنید. (باتشکر).
علی صفدری 14 دنبال کننده
pixel