علیرضا خمسه در برنامه فرمول یک درباره گران شدن اجناس

114

علیرضا خمسه در برنامه فرمول یک : بعد از چهار ماه برگشتم ایران رفتم خرید از قیمت ها شوکه شدم! احساس کردم از غار اصحاب کهف خارج شدم!

ویدیو HD
ویدیو HD 11 دنبال کننده