موشن گرافیک بسیار آموزنده به مناسبت هفته بدونه نایلکس و کیسه پلاستیکی قسمت دوم

734
موشن گرافیک بسیار آموزنده به مناسبت هفته بدونه نایلکس و کیسه پلاستیکی قسمت دوم در این موشن گرافیک میخواهیم آسیب های جدی و در واقع فاجعه ای که کیسه ها و ظورف پلاستیکی به سلامت طبیعت و حیوانات از جمله آینده انسان ها و فرزندان خود ما میزند را به تصویر بکشیم به سفارش: اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران
pixel