سایت ها دستور درج نکردن قیمت خودرو و مسکن را اجرا می کنند؟

237

بازار آشفته خودرو و مسکن ماه هاست به راه خود می رود و قیمت های آن به شکل سرسام آوری هرروز افزایش پیدا می کند. دلالان ناشناس خودرو در سایت های خرید و فروش، به عنوان یکی از عوامل این افزایش سرسام آور قیمت معرفی شده اند. اعلام قیمت های بسیار بالا و غیرواقعی در این سایت های خرید و فروش خودرو و املاک باعث شد پلیس فتا دستور تازه ای ابلاغ و این سایت ها را از درج قیمت خودرو و مسکن منع کند؛ اما بسیاری از این سایت ها خرید و فروش، هنوز قیمت خودرو و مسکن را در سایت خود حذف نکرده اند.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 30.6 هزار دنبال کننده