مشاوره استاد نیک خو و دین و زندگی با استاد سرکشیک زاده

230

برنامه ونوس شبکه یک سیما 7 آذر ماه 96 با مشاوره استاد نیک خو آغاز و با تدریس بی نظیر استاد سرکشیک زاده و بیان قرابت های ابیات و آیات و احادیث ، پایان پذیرفت