زمین بدون ماه

1,689

اثرات کره ی ماه بر روی پدیده های کره ی زمین، جذر و مد و دیگر تغییرات. تجسم اینکه در زمین بدون ماه چه اتفاقات و تغییراتی روی خواهد داد