با این راه به دیگران بگو "الان تو صفم"

111
اگه همین الان در جایی تو صف یا نوبت چیزی باشی و کسی بهت زنگ بزنه, چطوری به انگلیسی بهش می گی که "من تو صف یا نوبتم"؟
pixel