جزییات تنش درمراسم روز دانشجو در دانشگاه پیام نور بوکان

1,728

سرویس موکریان- مراسم روز دانشجو در دانشگاه پیام نور با تلاش یکی از برگزار کنندگان مراسم برای جلوگیری از طرح سئوال توسط دانشجویان با تنش همراه شد.