چقدر به باورهایمان ایمان داریم؟

76

این فیلم در مورد قدرت باورها در رسیدن به اهداف هست. قدرت باورهای ما به قدری است که حتی ایمان به خدا را هم به کلی فراموش می کنیم. لطفا پیشنهادات و نظرات خودتان را در مورد این فیلم بدهید. راه های ارتباطی: www.zehneservatsaz.com @razezehneservatsaz shamsalirostami@gmail.com shamsalirostami@yahoo.com

pixel