گرفتن گزارش فرم انسداد دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی و تربیتی

977
sanjeshyar 55 دنبال‌ کننده
فیلم آموزشی نحوه گرفتن تحلیل فرم انسداد دفتر نتایج ارزشیابی (دفتر امتحانات) / ویدیو از طرف سایت سنجش یار | راهنمای جامع مدیران و معاونین مدارس کشور sanjesh-yar.ir
sanjeshyar 55 دنبال کننده
pixel