هشدار اداره مالیات استرالیا برای تکس ریترن/هشدار به رانندگان اوبر

27

صدای استرالیا – در این پادکست بار دیگر سراغ محسن رسولی از دفتر خدمات حسابداری و مالیاتی ایتکس پلاس رفتیم تا در مورد موضوعات مهم زیر با او صحبت کنیم: نکاتی که باید در مورد کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی استرالیا بدانیم هشدار اداره مالیات استرالیا برای بررسی دقیق تر اظهارنامه های مالیاتی هشدار به رانندگان اوبر آیا بدون داشتن اینوویس می توان هزینه ای را اعلام کرد؟