یوروویژن ۲۰۱۹ و تحریم اسرائیل

704

رقابت های موسیقی یوورویژن ۲۰۱۹ تحت تاثیر برگزاری در اسرائیل و خبر اجرای مدونا در این مراسم قرار گرفته است. موضوعی که باعث شده گروه های حامی حقوق فلسطین و هنرمندان زیادی از جمله راجر واترز، کن لوچ، مایک لی و آکی کوریسماکی خواهان بایکوت این رویداد از سوی هنرمندان و رسانه ها شوند. همهٔ ماجرا را در این ویدیوی هفدانگ ببینید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده