مراحل تولیدگیربکس خورشیدی ازصفرتاصد(مرحله نهم)

36
shahbazgearbox 1 دنبال‌ کننده
36 بازدید
اشتراک گذاری
مرحله نهم سنگ محور قطعاتی که نیاز به پرداخت کاری سطوح خارجی یا داخلی دارندتوسط دستگاه CNC سنگ محوربه صورت دوسر مرغک برای سطوح خارجی بسته شده تامیزان لنگی به کمترین حد ممکن برسد وبرای سطوح داخلی بر روی سه نظام بسته می شود.پس ازاتمام این سیکل کاری تمامی ابعادطبق نقشه از نظرابعادی,میزان لنگی ,صافی سطوح کنترل می شود. ادامه مراحل را درسایت شهبازگیربکس دنبال کنید
shahbazgearbox 1 دنبال کننده
pixel