10- ماتریس آیزنهاور

377

آیزنهاور در اصل کارها رو بر اساس 2 تا ویژگیِ اصلی تقسیم میکنه. اهمیت کار و فوریت کار.