حضور دکتر پورعابدی معاون پژوهشی جهادانشگاهی در برنامه طلوع شبکه 4 سیما

102

دکتر پورعابدی معاون پژوهشی جهادانشگاهی صبح امروز (سه‌شنبه 15 مردادماه) به مناسبت سی‌ونهمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی در برنامه‌ی «طلوع» شبکه‌ی چهار سیما حاضر شد