بالانس چرخ خودرو دینامیکی _ رادمن (فروش-خدمات-کالیبراسیون) rodman.ir

31
رادمن - فروش ، خدمات و کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی 02149765000 rodman.ir نوع دوم بالانس چرخ خودرو دینامیک نام دارم یا پویا. نابالانسی پویا زمانی اتفاق می افتد که در نقطه ای از لاستیک یک اختلاف وزن ایجاد شود که باعث شود چرخ بصورت تاب خورده بچرخد. در واقع توزیع ناهمگون وزن این مشکل را بوجود میآورد. این نابالانسی باعث ضرباتی به بدنه میشود که لرزش بدنه را به همراه دارد. جهت ضربات به چپ و راست میباشد. به شکل دقت کنید.
pixel