اره عمود بر 650 وات دنلکس

443

دارای آرمیچر، گیربکس صنعتی و بالشتک صنعتی 650 وات Danlextools.com