مستند بهائیت و باب The gate, dusk of the baha'i faith

2,492
همزمان با جشن های دویست سالگی #باب، پیشوای #بهاییان، مستند تحليلي تاريخي درباره واقعیت های زندگي باب، رونمايي شد. اين مستند با نام “The gate, dusk of the baha'i faith” در مدت ٦٧ دقيقه و با نگاهي به مستند "The gate, dawn of the baha'i faith" كه توسط تشكيلات بهائي ساخته شده، تدوين و سامان يافته و بر خلاف مستند بهاییان، نگاهي بي طرفانه و غير مؤمنانه به زندگي او دارد. از عموم مردم، علاقمندان و #حقیقت طلبان دعوت مي شود تا اين #مستند را به تماشا بنشينند.
منتظر 4 دنبال کننده
pixel