پیشنهاد ویژه برای کالاها

107

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - قراردادن قسمتی با عنوان پیشنهاد ویژه برای کالاها) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. http://www.shopstudio.ir/