Serial Borna - Part 3 | سریال برنا - قسمت 3

508
Serial Borna - Part 3 | سریال برنا - قسمت 3 این سریال قصه آدم شدن و آدم ماندن است. جوانی جویای کار راهی سفری پر ماجرا می شود. ابتدای راه خام است و سری پر غرور دارد اما ذره ذره در سرزمین پهناور ایران جستجو می کند گاهی به کسوت یک ماهیگیر در می آید در حاشیه خزر، گاه آهنگری پیشه می کند در شهری کوچک، گاه درودگر می شود و گاه کشاورز. در روند این سفر طولانی درگیر ماجرا های دیدنی می شود. برنا جوانی ماجراجو و خیالباف است که از خصائصی ناهنجار بی بهره نیست، تازه از خدمت سربازی برگشته. او دل درگرو دختری به نام نگار دار
❤Brooz❤Video❤ 8.6 هزار دنبال کننده
pixel