نماهنگ قدرت نظامی ایران در سال 1398 (قدرت دفاعی ایران در سال 1398)

1,199

نماهنگی غرورانگیز از مجموعه ی ویدیوهای انتشار یافته از قدرت نظامی ایران، ایران در سال2019 چهاردهمین قدرت برتر نظامی جهان اعلام شد. منبع ویدیو: یوتیوب منبع آمار: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

pixel