ساخت World Cloud در نرم افزار تبلو (Tableau)

11
ساخت داشبرد کاستوم در نرم افزار تبلو -شما میتونید با استفاده کردن از این روش ویژال World Cloud در نرم افزار تبلو ایجاد کنید و در گزارشات از این ویژال استفاده کنید
pixel