هم‌وطن لطفا در باغ فین کاشان شنا نکن و یادگاری ننویس

916

به گزارش پایگاه خبری گلونی برخی مردم در حوض‌های باغ فین کاشان شنا می‌کنند. باور می‌کنید؟