متد خارق العاده جراحی زیبایی که به تازگی وارد ایران شده

8,650

در این فیلم نحوه استفاده از قالب های کنترلی در جراحی بینی نمایش داده شده است. با استفاده از این روش احتمال بروز خطا در حین جراحی از بین میرود و جراح از سلیقه متقاضی جراحی آگاهی کامل پیدا میکند. همچنین متقاضی جراحی از محدودیت های چهره خود مطلع می گردد و تصویری دقیق و واقعی از نتایج بعد از عمل خود پیدا خواهد کرد. 26202041 - 26202056