پیام انگلیسی آیت الله محسن اراکی به جلیقه زردهای اروپا

434

پیام انگلیسی آیت الله محسن اراکی نمایندۀ ولی فقیه در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به جلیقه زردهای اروپا