انیمیشن «جیغ» ساخته سباستین کازور (Sebastian Cosor)

822
بر اساس تابلوی معروف ۱۱۹ میلیون دلاری «جیغ» اِدوآرد مونگ | filcin.com | سینمای حرفه ای برای همه
pixel