این هم راهی داره!

101
تحقیقات نشان می دهد که گیاه سیر به تقویت ریشه ی موها کمک میکنه و بهمین دلیل پیشنهادی ایده آل برای کسانی ست که با مشکل ریزش مو، مواجهند.
pixel