دوچرخه های رها شده در چین

369

تبریز امروز: هزاران عدد دوچرخه ها در چین رها شده اند زیرا اجاره دوچرخه به اشباع رسیده است! هزاران نفر دوچرخه های اشتراک شده را در شانگهای رها کرده اند و دولت دوچرخه ها را از خیابان ها برداشته و آنها را در "گورستان های دوچرخه" ذخیره کرده است. متیاس گیلین، عکاس فرانسوی با هواپیماهای بدون سرنشین از انها فیلم برداری کرده است-- رجوع شود به: http://tabriz-emrooz.ir/1723

تبریز امروز 121 دنبال کننده
pixel