صحبتهای محمد تقی فهیم در پشت صحنه هفت بعد از مناظره با مسعود فراستی

572

پشت صحنه - برنامه هفت قسمت 40 / تاریخ : 1395/07/30 صحیتهای فهیم در پشت صحنه برنامه هفت بعد از خود با مسعود فراستی در باب اصالت فرم یا اصالت محتوا

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.8 هزار دنبال کننده