بارگیری هفت مخزن پنج هزار لیتری به چهار روستای چابهار

161
سری دوم مخزن های آب شرب به روستاهای ریکوکش،جغربیت پایین، ککسوچ و شیرگواز در شهرستان چابهار بارگیری شدند. چهار مخزن سری اول چندی پیش به روستاهای مولاآباد 1 و 2 - ازاتی علیا و سفلی ارسال شده بودند. گزارش کامل را در سایت نذرطبیعت مشاهده کنید: https://www.nazretabiat.ir
نذرطبیعت 14 دنبال کننده
pixel